About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

360 Derece İş Sağlığı Güvenliği Mevzuata Uyum Denetimi

360 Derece İş Sağlığı Güvenliği Mevzuata Uyum Denetimi

Her işletme, kendi iş sağlığı ve güvenliği kültürü içerisinde, üçüncü göz denetimine gereksinim duymaktadır. Bu denetimler, işletme bünyesindeki ilgili uzmanların meslek körlüğünün önüne geçmek, bilgilerini tazelemek ve eksiklerini gidermek için yapılabilmektedir. Bu, İSG Ekibinin performansını izlemek açısından da anlamlıdır.

Güvenbir, işletmeniz kaç kişi ile kaç lokasyonda ne iş yaparsa yapsın tüm Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatını kapsamına alarak kurumunuzu sayfa sayfa, alan alan denetler, özlük dosyalarından eğitimlere, makina ekipmanından çalışanlara kadar birçok başlıkta işletmenizin karnesini çıkarır.

İSG Ekibinize de ışık tutabilecek söz konusu çalışma ile gözünüzden kaçan aksaklıkları fark eder, risk değerlendirmenizi güncelleyebilirsiniz.

Ayrıca Yönetim için hazırlanan konsolide raporlar ile de İşletme Sahiplerine veya Yönetim Kurullarına kısa bilgi ve grafiklerle işletmenizin mevcut durumunu raporluyoruz.

İşletmenizin her şartta denetimlere hazır olması, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemede gözden kaçan hususların yakalanması ve tazminat masraflarının düşürülmesi için bizimle irtibat kurabilirsiniz.