About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

Güvenli bir iş ortamını sağlamak ve sürdürmek İş Güveliği Uzmanının en önemli görevidir.

Güvenbir tarafından şirketinize atanan iş güvenliği uzmanları neler yapar?

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri verir,

• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurar ve yönetir,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılır,

• Yıllık Çalışma Planı hazırlar,

• Eğitim Planı hazırlar,

• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapar,

• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunar,

• Risk Değerlendirmesi yapar,

• Acil Durum Planı hazırlar,

• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlar,

• İç Yönetmelik hazırlar,

• İş İzni Prosedürü hazırlar,

• Çalışma talimatları hazırlar,

• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenler,

• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlar,

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirler,

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirler,

• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapar,

• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirler,

• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirler,

• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapar,

• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunur,

• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapar,

• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip eder,

• Paratonerin periyodik kontrollerini takip eder,

• Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip eder,

• Basınçlı kapların  periyodik kontrollerini takip eder.

Çalışma Süreleri

Çalışan Başına 40 Dakika

Çalışan Başına 20 Dakika

Çalışan Başına 10 Dakika

Hizmet Süresi Hesaplama

Şirketinizin çalışan sayınızı girerek, tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli için almanız gereken hizmet süresini hesaplayabilirsiniz.

Çalışan Sayınız
Şirketinizin Tehlike Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Dakika) İş Yeri Hekimi (Dakika) DSP* (Dakika)