About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

Diğer Sağlık Personeli (DSP)

Diğer Sağlık Personeli (DSP)

Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.​

Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:​

Hizmet Süresi Hesaplama

Şirketinizin çalışan sayınızı girerek, tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli için almanız gereken hizmet süresini hesaplayabilirsiniz.

Çalışan Sayınız
Şirketinizin Tehlike Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Dakika) İş Yeri Hekimi (Dakika) DSP* (Dakika)