About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

İş Sağlığı Güvenliği Yazılımı

İş Sağlığı Güvenliği Yazılımı

İBYS Bildirimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımımız, şirketinizdeki iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine ilişkin gereklilikleri karşılayabilecek biçimde oluşturulmuş, servis tabanlı bir yazılım platformudur.

Yazılımımız, İSG süreçlerinin yönetimi için birbiriyle bağlantılı hale getirilmiş ve kurumsal bir çözüm olarak kullanılabileceği gibi firmanızın ölçeğine göre yahut özel ve yasal gereksinimlerinize yoğunlaşan bağımsız bir çözüm olarak da kullanılabilir.

Benzersiz Özelliklerimiz

Uyumlu Ekran Tasarımı

Yazılımımız tüm ekranlara uyarlı bir tasarıma sahiptir. Bu sayede cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda aynı performansı göstererek eşsiz bir deneyim sağlar.

Hızlı Arama Motoru

Yazılımdaki arama motoru, istediğiniz her konuyu bulmanıza yardımcı olur. Anahtar kelimeleri içeren linkler kolayca görüntülenir.

Role Özel Arayüz

Yazılımımız, kullanıcılar için farklı rolleri desteklemektedir. Böylece Uzman veya Hekimler, atanan görevlerini kolaylıkla görebilir. Koordinatörler de bunları görüntüleyebilir, izleyebilir, görevler için tarih değişikliği yapabilir veya bilgi ekleyebilir.

Standartlara Uygun Form ve Şablonlar

Uzmanlar ve Hekimler, iş akışının bütün aşamaları için uluslararası metodolojiler ile sağlık verisi standartlarına göre düzenlenen şablon ve formlardan faydalanabilir.

Özelleştirilebilir Modüler

Yazılımımız modüler yapıda kurgulanmıştır. İhtiyaca göre hangi modüllerin kullanılacağı kolaylıkla belirlenebilir. Ayrıca oluşturulacak yeni modüller, kullanıcıların tarafına otomatik olarak sunulur.

Özelleştirilebilir Yazılım

Yazılımımız, iş yapış şeklinize uygun modellenerek kurumunuza özel bir yazılıma dönüştürülebilir. Uzmanlarımız, diğer bütün ihtiyaçlarınızın tespiti, projelendirilmesi ve devreye alınması için size yardımcı olur.

Excel Formatında Yükleme
Verilerinizi saniyeler içinde Excel formatında sisteme aktarır ve hemen çalışmaya başlarsınız. Excel formatında bilgi yükleme ve rapor indirmenin yanı sıra isterseniz raporlarınızı text (düz metin) formatında kopyalayıp PDF olarak da indirebilirsiniz.
Akıllı Takvim
Çalışan takvim planlaması yapılabilir, görevler takvim üzerinden izlenebilir. “Sürükle – bırak” yöntemi ile görevlerin tarihlerinde değişiklik yapılabilir.
Görev Atama
İş bölümü ya da işten ayrılma gibi sebeplerle görevlerinizin tamamını veya bir kısmını kolayca başka bir mesai arkadaşınıza aktarabilirsiniz.
Eğitim Takibi
Platform, zorunlu eğitimleri hatırlatır ve istediğiniz eğitimi planlayabilmenize imkân tanır.
Kurallar
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Acil Durum Ekipleri gibi tüm atamalar, platform aracılığıyla yapılabilir ve izlenebilir.
Göstergeler
Akıllı göstergeler ile kurumunuzun iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyebilir ve tesislerinizin performanslarını kıyaslayabilirsiniz.
DÖF Takibi
İlgili tarihler geldiği zaman uyarı verilir. Ayrıca firma tarafında kullanıcılara atama yapılabilir, bu kullanıcıların faaliyetleri izlenebilir.
Kimyasallar & Tehlikeleri
Sık kullanılan kimyasallar, mesleki hastalıklar ve tetkiklerin ilişkisi, sistem içinde kuruludur. Kullanılan kimyasalla bağlantılı olabilecek hastalıklar ve tetkik listesi otomatik şekilde görüntülenir.
Çalışanlara Ait Sağlık Dosyası
Her çalışanın dosyasında muayeneleri, kronik hastalıkları, kullandıkları reçeteler, dâhil oldukları risk grupları ve eğitim durumları gibi bilgiler bulunmaktadır.
SaaS - Software as a Service
SaaS modelinde çalışmak isteyen müşteriler için herhangi bir kurulum maliyeti ve sunucu masrafı olmadan hemen kullanılmaya başlanabilir.
Güncelleme & Yedekleme
Güncellemeler anlık yansıtılır. İnternet kesintisi veya olası afetlere karşı bilgi yedeklemenize gerek kalmaz. Tüm bilgileriniz güvencede tutulur.
Bulut, Ölçeklenebilirlik & NoSQL
Bulut teknolojisi ölçeklenebilirlik sağlar. SaaS'den farklı olan bu ölçeklenebilirlik, bağlantılı veri tabanlarıyla yapılamaz. NoSQL kullanan Perfektive, sınırsız ölçeklenebilirliğe sahiptir.
JAVA Tabanlı
SaaS modelini kullanmak istemeyenler için sunucu tarafı Java ile geliştirilmiş olan Perfektive, her sunucu platformunda çalışır.
Sitenize Entegre Olur
SOA (Service Oriented Architecture) ile inşa edilmiş Perfektive, diğer sistemlere entegre olabilir.
SOA (Service Oriented Architecture)
Servisler tarafında JAXB, JAXWS, JAXRS gibi bileşenler kullanılmıştır.