About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

CTPAT Danışmanlığı

CTPAT Danışmanlığı

Terörizme Karşı Gümrük Ticaret Ortaklığı (CTPAT- Customs Trade Partnership Against Terrorism), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gümrük ve Sınır Güvenliğinin (CBP) çok aşamalı kargo uygulama stratejisinin yalnızca bir katmanıdır. CBP bu program yardımıyla uluslararası tedarik zincirini güçlendirmek ve ABD sınır güvenliğini sağlamak amacı doğrultusunda ticaret camiasıyla birlikte çalışır.

CTPAT ise CBP’nin yalnızca ithalatçılar, lojistikçiler, konsolidatörler, lisanslı gümrük komisyoncuları ve üreticiler gibi uluslararası tedarik zincirinin ana paydaşları ile yakın işbirliği yaparak kargo güvenliğini en üst düzeyde sağlayabileceğini kabul eden gönüllü bir kamu-özel sektör ortaklığı programıdır. 2006 yılında yürürlüğe giren Her Liman İçin Güvenlik ve Hesap Verebilirlik Yasası, CTPAT programı için yasal bir dayanak temin etti ve katı gözetim zorunlulukları getirdi.

Bu kapsamda ABD’ye ihracat yapanların uyması gereken prosedürler bütününü ifade eden CTPAT Danışmanlığımız, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamakta ve müşterilerimizi yüksek bir yüzde ile denetimlere hazırlamaktadır.

CTPAT Danışmanlığımız aşağıdaki başlıkları içermektedir:
CTPAT Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.