About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek makine ve çevre ile uyumu hakkında doğal ve teknik araştırma geliştirme çalışmaları yapan bilim dalıdır.

Ergonomi, bazılarının sandığı gibi yalnızca zorlayıcı bir duruşun uygunsuz olarak biçimlendiği çalışma şeklini inceleyen bir bilim dalı değildir. Personelin çalışırken fiziksel açıdan zorlanmasına neden olan tüm etkenleri inceler. Bu etkenler termal ortam, zihinsel iş yükü, kimyasallar, gürültü, iş organizasyonu olabilir.

Ergonomik risklerin değerlendirilmesinde tüm bu etkenler dikkate alınmalı ve seçilecek yöntemlerde bu kriterler incelenmelidir.

Ergonomik risklerin değerlendirilmesi sırasında, yapılan işe bağlı olarak ISO 11228, TS EN 1005, EN 13861, TS EN ISO 9241, TS EN ISO 11399 gibi standartların yol göstericiliğinden yararlanılmalıdır.

Ergonomik risk değerlendirme yöntemini seçme becerisi, bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Farklı sektörler için geliştirilmiş ergonomik risk analizi metotları mevcuttur. Kulaktan dolma bilgilerle bir yöntemin herhangi bir çalışma alanında kullanılması, çok yanlış yönlendirmelere yol açabilir.

Yapılan işe özgü faaliyetlerin çıkarılması ve her bir faaliyet için uygun yöntemler ile ISO 11228, TS EN 1005, EN 13861, TS EN ISO 9241, TS EN ISO 11399 gibi standartlardan da yararlanarak en elverişli sistemin belirlenmesi gerekmektedir.

Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi aşamasından sonra atılacak adımların da tespit edilmesi gereklidir. Alınacak önlemler, tüm operasyonel süreçler ve yatırım faaliyetleri de göz önüne alınarak en uygun yöntemle belirlenmelidir.

İş yerinizde Ergonomi Risk Değerlendirme Ekipleri kurmak, çalışma şartlarını rehabilite etmek, verimliliği artırmak, personelin davranış ve duruş bozuklukları üzerine değerlendirmeler yapmak, bu değerlendirmeleri raporlayıp daha sağlıklı iş yerleri oluşturmak için farklı eğitim içeriklerimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız bizimle irtibata geçebilir ya da teklif formumuzu doldurabilirsiniz.
Güvenbir olarak ilgili standartlara göre portföyümüzde yer alan yöntemler şunlardır:
Tutma, taşıma, kaldırma faaliyetlerini, bir ekipman yardımıyla itme çekme faaliyetlerini, manuel çalışmaların yapıldığı ve el, kol, bilek zorlanmalarını içeren faaliyetleri, kuvvet uygulanarak yapılan faaliyetleri, statik ve dinamik duruşları içeren faaliyetleri, uygun olmayan postür ile çalışmayı değerlendiren, kendi içinde 6 farklı yöntemi ayrı ayrı ya da birlikte kullanan, her bir yöntem için farklı matematiksel hesaplamaların yapıldığı ergonomik risk analizi yöntemidir.
Kas-iskelet sistemi bozukluklarının (MSD’ler) tüm vücutla ilgili risklerini ve işle ilgili ergonomik tasarım risklerini değerlendirmek için sistematik bir süreç kullanır. Genel olarak postürle ilgili risk skoru elde etmek için dinamik ve statik zorlanmayı değerlendiren ergonomik risk analizi metodudur.
İşle ilgili üst ekstremite bozukluklarının risklerini tahmine yönelik bir postür değerlendirme sistemidir. Personelin üst ekstremitelerinin etkilendiği riskleri hızlı ve sistematik bir şekilde ele alan ergonomik risk analizi metodudur.
Masa başı bilgisayarla yapılan işlerde kullanılan risk analizi yönteminde, bilgisayar kullanılan işle ilgili risklerin hızlıca ölçülmesi için tasarlanmıştır. Masa başı bilgisayar ve masa, sandalye, mouse, klavye gibi diğer tüm ekipmanların kullanımıyla ilişkili risklerin belirlenmesini için yapılan ergonomik risk analizi yöntemidir.
Oturarak araç ya da ekipman kullanılan işlerle masa başı çalışmalarda da kullanılan bir ergonomik risk analizi sistemidir.

Kaldırma ve indirme görevleriyle ilişkili elle malzeme taşıma çalışmalarını tespit etmek için yararlanılan bir metottur. Kullanılan denklemde, güvenli kaldırma uygulamalarını ve yönergelerini belirlemek için iş görevi değişkenlerini dikkate alan bir ergonomik risk analizi yöntemidir.

İş yerinde tekrarlayan eylemlerin risk etmenlerini tek bir rakamla hesaplayan sistemdir. OCRA yöntemleri, personelin çeşitli üst ekstremitelerinde meydana gelebilecek zorlanmalarla karşılaşma ihtimalini analiz etmek için geliştirilmiş bir ergonomik risk çözümleme metodudur.
Ergonomik olmayan çalışma duruşlarını tespit etmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Başta bel ağrısı olmak üzere personelin iş sırasında kas iskelet sistemi zorlanmalarının analizi için kullanılan bir ergonomik risk çözümleme metodudur.
İş sırasında fiziksel zorlanmalar ile duruş ve kuvvete dayalı bir risk değerlendirme/tarama aracıdır. Belirli bir görevdeki ergonomik risk miktarını daha fazla ölçmek için duruş ve gücün yanı sıra genel görev süresini ve sıklığını göz önünde bulunduran bir ergonomik risk analizi yöntemidir.
Bir çalışma sırasındaki farklı eylemlerin sayılmasına dayanır. Aktivitenin içindeki hareketin kaç kez gerçekleştirilmesi gerektiğini araştıran bir ergonomik risk çözümleme sistemidir.
İşle ilgili fiziksel risk faktörüne maruz kalma bakımından çalışma görevini hızlı bir şekilde değerlendiren yöntemdir. Çalışmanın duruş, yineleme, kuvvet, titreşim, temas stresi ve görev süresi dâhil olmak üzere 6 fiziksel risk etmenini kapsar ve 5 ana vücut bölgesini (omuz, bilek, sırt, boyun ve bacak) içeren bir ergonomik risk çözümleme metodudur.
Kontrol formu üzerinden personelin vücut duruşu ile tekrar sayısının ve tatbik edilen kuvvetin işaretlendiği ve ergonomik açıdan riskli çalışmaların tespit edildiği bir ergonomik risk analizi formudur.
Personelin kas iskelet sistemine ilişkin rahatsızlıklarıyla ilgili son bir haftasının irdelendiği ve puanlamalarla sayısal verilerin elde edildiği, ergonomik risk analizi öncesi kullanılan anket formudur.
Ergonomik risk analizinden önce ve sonra bel, omuzlar, kollar, el bilekleri ve boynun maruz kalma değişikliklerini değerlendirmek için kullanılan bir formdur. Değerlendirmeleri yapanı ve doğrudan iş deneyimi olan personeli kapsar. Değerlendirme sonucunda yapılan hesaplamalarla etki sonucunu % (yüzde) olarak veren bir formdur.
Çeşitli elle kaldırma ve indirme görevlerinde, basit ergonomik risk değerlendirmeleri yapmak ve daha kapsamlı NIOSH Kaldırma Denklemi kullanılarak daha fazla analiz edilmesi gereken kaldırma görevlerini belirlemek için bir tarama aracı olarak kullanılabilir. Oluşturulmuş form üzerinden tanımlanan duruşların, süre ile birlikte kontrol formu üzerinden çalışma yapılan faaliyetlere uygun olarak işaretlenmesi sonucunda kullanılan ergonomi analiz formudur.