About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

Temel İlkyardım Eğitimi

Temel İlkyardım Eğitimi

İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği verilen ve İlkyardım Yönetmeliği’nde tanımlanan Temel İlkyardım Eğitimi’miz aşağıdaki başlıkları içermektedir:

Sertifikalı uzman personelimiz, eğitimleri isteğinize göre kendi ilkyardım eğitim merkezimizde ya da uygun gördüğünüz başka bir adreste gerçekleştirebilmektedir.

Eğitimlerimiz tamamlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüklerince yapılan sınavlar için müracaatı da biz yapıyor, size zaman kazandırıyoruz.

Sınav kazandırma oranı bir hayli yüksek olan eğitimlerimize katılmak için teklif isteyebilir veya bizi arayabilirsiniz.