About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

Temel İSG Eğitimleri

Temel İSG Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, her çalışan kendi tehlike sınıfında temel İSG eğitimlerini almak durumundadır. Eğitimler en az aşağıdaki başlıkları içermeli ve tehlike sınıfına göre 8, 12 veya 16 saat olmalıdır. Bu eğitimler aynı sırayla 3 yılda bir, 2 yılda bir ve her yıl yeniden verilmelidir.

Atanmış İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimlerinin verebildiği bu eğitimlerin, yetkili yazılımlar ile Bakanlığın İş Sağlığı Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi’ne (İBYS) kayıtları gerekmektedir.

Eğitim başlıkları şunlardır:

Genel Konular
Sağlık Konuları
Teknik Konular
Bu eğitimleri, Türkiye’nin tamamında ve sizin için uygun olan bir zaman diliminde, sertifikalı uzmanlarımız ve hekimlerimizle gerçekleştiriyoruz.
Bunun için bizimle iletişime geçmeniz veya teklif formunu doldurmanız yeterlidir.