About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

Depremle Yaşamak! Öncesi, Sırası ve Sonrasına Hazırlık

Depremle Yaşamak!

Öncesi, Sırası ve Sonrasına Hazırlık

Aktif fay hatları bakımından Türkiye yüzölçümünün % 18’i birinci derece, % 92’si ise azalan bir şekilde deprem tehdidi altındadır.

Her yıl büyüklü küçüklü on binlerce deprem olmakta, her 30 yılda bir ise özellikle Marmara Bölgesi’nde 7.0 ve üzeri büyüklükte depremler görülebilmektedir.

Deprem sırasında nerede bulunduğumuz önemli olsa da kendimiz ve aile bireylerinin ortamdan bağımsız bir şekilde bu tehdide hazırlanması daha büyük bir önem arz etmektedir.

Depremle Yaşamak Eğitimimiz sonrası katılımcılar:

Çalışanlarınızı veya aile bireylerinizi deprem tehdidiyle yaşamak konusunda eğitmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.