About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

İşveren ve Vekillerinin Hukuki Cezai Sorumlulukları

İşveren ve Vekillerinin Hukuki Cezai Sorumlulukları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işveren ve vekillerine yüklediği sorumlulukların bilinmesi, cezai sorumluluk bakımından büyük önem taşımaktadır.

İşveren veya vekilleri, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği proseslerinden birinci derece mesuldür. Bu konuların uzmanlarını istihdam etmek, sorumluluklardan kurtulmak için yeterli değildir.

Bu eğitimizde işveren ve vekillerini, Yargıtay kararları eşliğinde eğitiyor, sorumlu oldukları süreçleri Kanuna uygun idare etmeleri için öneriler sunuyoruz.

Eğitimimiz şu başlıklardan oluşmaktadır:

İşveren veya vekilleri olarak bu alandaki görev yetki ve sorumluluklarınıza ilişkin eğitim almak ve bilgi sahibi olmak isterseniz şirketimizle irtibata geçmeniz veya teklif formumuzu doldurmanız yeterlidir.