About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

İş yerlerinde Hijyen Eğitimlerini, öncelikle iş yeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler başta olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üreten iş yerleri ve insan vücuduna temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışan personelin alması gerekmektedir.

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği, 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğe göre aşağıda işaret edilen iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse kesinlikle çalıştırılamaz. İş yeri yetkilileri, bu eğitimin tüm çalışanlara verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Söz konusu eğitimimiz şu başlıkları içermektedir:

Çalışanlarınızı, iş yerinde hijyene bağlı risklerden korumak için eğitmek ve onların MEB onaylı sertifika sahibi olmalarını sağlamak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.