About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

+(528) 456-7592

info@interiar.com

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi

İşverenler, çalışan sayılarının 50 kişi ve üzerinde olması veya alt işverenleri ile birlikte bu çalışan sayısını yakalamaları halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmakla yükümlüdür. İş Sağlığı Güvenliği Kurul Üyeleri ise yine aynı yönetmelik hükümleri gereği, aşağıda verilen başlıklarda eğitim almak zorundadırlar.

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi şu başlıkları içermektedir:

İş Sağlığı Güvenliği Kurul Üyelerinin, iş yerinde çok ciddi sorumlulukları ve yaptırımları bulunmakla birlikte bu sorumlulukların neler olduğunun ve nasıl yönetilmesi gerektiğinin altı önemle çizilmelidir.

Kurul üyelerinizi, görev yetki ve sorumlulukları konusunda eğitmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.